Det finstilta

Köpvillkor

Retur- och avbokningsregler

Om du vill avboka din bokning måste du göra det inom 14 dagar från inköpsdatumet. Skicka ett e-postmeddelande till contact@studiomilde.com märkt "Avbokning" och ange i e-postmeddelandet:

 • Namnet på den expert som du bokade videosamtalet med
 • Datum för videosamtal
 • Tidpunkt för videosamtal
 • Orsak till avbokning

Observera att alla dessa uppgifter måste finnas med i din begäran om annullering för att vi ska kunna spåra din beställning och behandla din begäran.

Vänligen räkna med 14 dagars behandlingstid för din förfrågan.

Din betalning kommer att återbetalas med det betalningsalternativ som du valde när du gjorde din beställning. Överföringen kan ta upp till fem arbetsdagar, beroende på din banks återbetalningsprocess. Observera att avbokningsvillkoren och processen är desamma för köp och bokning med presentkort.  

Kortsiktiga avbokningar, dvs. avbokningar som sker inom 24 timmar efter avtalad tid kommer att faktureras för hela beloppet. I det fall kunden inte ansluter till det avtalade samtalet inom 10 minuter från avtalad tid, räknas detta som en "User-no-show" och kommer då att faktureras för hela beloppet trots den missade konsultationen.

Vid kortvariga avbokningar av Studio Mildes experter, dvs. avbokningar som sker inom 24 timmar från avtalad tid, kommer kunden att erbjudas en ny tid för konsultation inom 14 dagar från datumet för den ursprungliga konsultationen. I det fall Studio Milde's expert inte kopplar upp sig till avtalat samtal inom 10 minuter från avtalad tid räknas detta som en "Advisor no-show". Kunden erbjuds då antingen en ny tid för konsultation eller en återbetalning av hela beloppet.

Presentkort

Presentkort är giltiga i ett år från inköpsdatumet.

Tillgänglighet

Studio Milde har som mål att erbjuda alla kunder en konsultation senast fyra veckor efter köpet. I de fall experten är fullbokad erbjuds kunden en konsultation med en annan expert eller ett möte med den önskade experten vid ett senare tillfälle. Studio Milde kan inte garantera ett datum för konsultation med en exakt expert inom fyra veckor från bokningsdatumet eftersom detta beror på efterfrågan och tillgänglighet. Kunder som behöver akut rådgivning kommer alltid att erbjudas en alternativ expert om den önskade experten inte är tillgänglig.

Plattformsanvändning och begränsningar

Som användare tar du fullt ansvar för användningen av våra tjänster, följande funktioner måste särskilt beaktas:

 • Dator, webbkamera och andra verktyg som behövs för att utföra rådgivningen
 • Videofunktion och tillgång till Zoom och/eller Teams

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

 • Vidarebefordra din åtkomst eller ditt innehåll till tredje part. Oavsett anledning
 • All publicering (inklusive sociala medier) av innehåll från ditt videosamtal utan föregående skriftligt tillstånd från Studio Milde
 • Varje intrång i Studio Milde eller någon tredje parts äganderätt eller upphovsrätt
 • All användning av användare som inte är lagliga
 • Olagligt, ärekränkande, bedrägligt eller oetiskt beteende eller uttalanden tolereras inte eftersom Studio Milde är en plattform som inte diskriminerar mellan människor.

Förbehåll för rättigheter

Studio Milde förbehåller sig alla immateriella och andra rättigheter till Plattformen, Programvaran, allt innehåll, Studio Milde-webbplatsen, varumärken och Studio Milde-logotypen, inklusive eventuella justeringar och modifieringar. All användning utanför dessa villkor kräver uttryckligt förhandsgodkännande av Studio Milde. Våra experter behöver inte ytterligare tillstånd om de presenterar sig på sociala nätverk, professionella nätverk och i närvaro av Internet som Studio Milde-expert.

Återkoppling från användare och referenser

Studio Milde ber regelbundet sina användare om feedback. Denna feedback är alltid frivillig och oftast konfidentiell. Studio Milde förbehåller sig rätten att använda helt anonym feedback för att förbättra våra tjänster. Nyttjanderätten kan när som helst återkallas genom att skicka en enkel förklaring till contact@studiomilde.com

Tvister och skiljeförfaranden

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Svensk lag skall tillämpas på avtalet.

Andra

Studio Mild är inte skyldig en viss framgång, utan förmedlar endast kontakten till experter. Klienten bestämmer själv innehållet i sina rådgivningssamtal med beaktande av gällande riktlinjer för rådgivning. Studio Milde eller den expert som agerar under Studio Mildes plattform kan inte hållas ansvarig för resultatet av rådgivningen eller hur rådgivningen tillämpas. Det är dock självklart att Studio Mildes experter gör sitt allra bästa för att besvara de frågor som kunden har.

Studio Milde kan behöva skriva om villkoren. Skulle så vara fallet gäller de gamla villkoren för köp som gjorts innan villkoren skrivs om. De nya villkoren gäller för nya kunder.

Våra experter